Жорж Кювье (1769-1832) – көне дәуірде өлген хайуанаттардың сүйегін қазып
алып тексерген, хайуанаттар дүниесін төрт түрге жіктеген француздың мәшһүр
натуралисі.