Біртексіздіктің маңызды түрлері:
- Бақыланатын зоналар арасында өткізгіштік бойынша мұнай қабатының зональды біртексіздігі; 
- Қабатшалар арасындағы зоналарда бақыланатын өткізгіштік бойынша мұнай қабатының қабатшалы (послойная) біртексіздігі;
- Тиімді қалыңдық бойынша мұнай қабатының зональды біртексіздігі;
- Тоқтату (прерывистость) – қабатшалар ауданы бойынша өзкізуші қабаттың болмау үлесі; 
- Өнімділік коэффициенті бойынша ұңғының біртексіздігі;
- Пайдаланушы учаскелердің ауданы бойынша өндіруші ұңғылардың біртексіздігі;
- (айдау және өндіруші ұңғылар) көздердің нүктелі орналасу ізімен біртекті қабатша шамасында тұрбаның тогының жинақталған біртектіздігі.